Shtëpia / Tag Archives: OKB

Tag Archives: OKB

Kombi Shqiptar apo Kosovar?

Në kohën e sotme dominojnë dy koncepte të kombit dhe atë kombi i shtetit dhe kombi i kulturës. Komb i kulturës është një bashkësi e qëndrueshme njerëzish, e formuar historikisht në bazë të gjuhës, të territorit, të jetës ekonomike dhe formimit psikik qe shfaqet në bashkësinë e kulturës. Ndërsa kombi …

Shiko më shumë »